logo
banner top
banner top

Duy Phương: Chẳng ai mong mình bị bệnh để xin tiền người khác

Ngày đăng: 16/04/2022 10:20

“Ai thương thì chia sẻ, chứ tôi không kêu khổ để nhận giúp đỡ. Con người, ai chẳng có lúc gặp biến cố. Không lẽ đợi người ta đui, què rồi mới cho tiền”, nghệ sĩ Duy Phương bày tỏ.

Phú Thứ

Tags: , ,