logo
banner top
banner top

sưu tầm

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo được mua với giá 6,1 triệu Euro

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo được mua với giá 6,1 triệu Euro từ ông Nguyễn Thế Hồng - nhà sưu tập tư nhân ở Bắc Ninh. Ông Nguyễn Thế Hồng chi kinh phí để đàm phán và hồi hương ấn vàng, dưới sự bảo trợ của Chính phủ và các ...